Antidiskriminationspolitik

Vores forpligtelse til inklusion og respekt

Airbnb er, i sin kerne, et åbent netværk, der er dedikeret til at bringe verden tættere sammen ved at skabe meningsfulde, fælles oplevelser blandt folk fra alle dele af verden. Vores netværk består af millioner af mennesker fra næsten alle lande på kloden. Det er et utroligt alsidigt fællesskab, hvor mennesker fra forskellige kulturer, værdier og normer mødes.

Airbnb-netværket handler om at skabe en verden, hvor mennesker fra alle baggrunde føler sig velkomne og respekterede, uanset hvor langt de har rejst. Denne forpligtelse hviler på to fundamentale principper, der gælder for både Airbnbs værter og gæster: Inklusion og respekt. Vores fælles tilslutning til disse principper betyder, at alle medlemmer af vores netværk kan føle sig velkomne på Airbnb-platformen, uanset hvem de er, hvor de kommer fra, deres religion eller hvem de elsker. Airbnb erkender, at nogle jurisdiktioner tillader eller kræver, at der skelnes mellem mennesker baseret på faktorer som nationale tilhørsforhold, køn, civilstand eller seksuel orientering, og kræver ikke at værter skal overtræde gældende love eller træffe foranstaltninger, der kan underlægge dem juridisk ansvar. Airbnb vil give yderligere vejledning og justere denne ligebehandlingspolitik til at afspejle sådanne tilladelser og krav i jurisdiktioner, hvor de findes.

Selvom vi ikke tror på, at en virksomhed kan skabe harmoni blandt alle mennesker, så mener vi, at Airbnb-netværket kan fremme empati og forståelse på tværs af alle kulturer. Vi har alle en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan for at eliminere alle former for ulovlige fordomme, diskriminering og intolerance fra vores platform. Ud over det faktum at loven kan forpligte os til at gøre det, så ønsker vi at fremme en kultur inden for Airbnb-netværket – værter, gæster og folk, der bare overvejer at bruge vores platform – der går ud over blot overholdelse af lovgivningen. Med henblik herpå er alle Airbnbs medarbejdere, værter og gæster enige om at læse og handle i overensstemmelse med følgende politik for at styrke vores samfund og realisere vores mission om at sikre, at alle kan høre til og føle sig velkomne hvor som helst.

 • Inklusion – Vi byder gæster fra alle baggrunde velkommen med oprigtig gæstfrihed og åbne sind. At være en del af Airbnb som vært eller gæst betyder at blive del af et inkluderende netværk. Fordomme, racisme og had hører ikke hjemme på vores platform eller i vores netværk. Mens værterne er forpligtet til at overholde al gældende lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af bl.a. race, religion, nationalitet og andre faktorer som beskrevet nedenfor, forpligter vi os til at gøre mere end at opfylde de minimumskrav, der er fastsat ved lov.
 • Respekt – Vi respekterer hinanden i vores interaktion og møder. Airbnb er bevidst om, at lokale love og kulturelle normer er forskellige over hele verden og forventer, at værter og gæster overholder lokale love. Vi forventer ligeledes, at de går i dialog med hinanden på en respektfuld måde, selv når holdninger måske ikke afspejler deres egne overbevisninger eller kulturelle baggrund. Airbnbs medlemmer tilfører vores samfund en utrolig mangfoldighed af erfaringer, trosretninger og skikke. Ved at skabe kontakt mellem mennesker fra forskellige baggrunde skaber Airbnb større forståelse og påskønnelse af de fælles karakteristika, som er fælles for alle mennesker og underminerer fordomme, der bunder i misforståelse, fejlinformation eller misforståelser.

Specifik vejledning for værter i USA og EU

Generelt vil vi sætte os ind i alle gældende føderale, statslige og lokale love, som gælder for boliger og offentlig indlogering. Værter bedes kontakte Airbnbs kundeservice, hvis de har spørgsmål om deres forpligtelse til at overholde Airbnbs ligebehandlingspolitik. Airbnb vil udsende yderligere retningslinjer om ligebehandlingspolitik for lande uden for USA i den nærmeste fremtid. Ledet af disse principper, vil vores amerikanske og europæiske værtsnetværk følge disse regler, når de overvejer potentielle gæster:

Race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status

 • Airbnbs værter må ikke
  • Afvise en gæst på baggrund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.
  • Pålægge forskellige vilkår og betingelser på baggrund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.
  • Lave opslag eller komme med udtalelser, som afskrækker eller angiver en præference for eller imod enhver gæst på baggrund af race, hudfarve, etnicitet, national oprindelse, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.

Køn

 • Airbnbs værter må ikke
  • Afvise at udleje til en gæst ud fra køn, medmindre værten deler rum (f.eks. badeværelse, køkken eller fælles områder) med gæsten.
  • Pålægge forskellige vilkår eller betingelser, baseret på køn, medmindre værten deler rum med gæsten.
  • Lave et opslag eller komme med udtalelser, som afskrækker eller angiver en præference for eller imod enhver gæst på grund af køn, medmindre værten deler rum med gæsten.
 • Airbnbs værter må gerne
  • Stille en bolig til rådighed for gæster af værtens køn og ikke det andet, hvor værten deler rum med gæsten.

Handicap

 • Airbnbs værter må ikke:
  • Afvise en gæst baseret på faktisk eller opfattet handicap.
  • Pålægge forskellige vilkår eller betingelser, baseret på det faktum, at gæsten har et handicap.
  • Erstatte deres egen vurdering af, om en enhed opfylder behovene for en gæst med et handicap, med den eventuelle gæsts vurdering.
  • Spørge om eksistensen eller graden af gæstens handicap, eller hvilke hjælpemidler der bruges for at imødekomme eventuelle handicap. Hvis en potentiel gæst nævner sit handicap, kan og bør værten drøfte med den potentielle gæst, om boligen opfylder den potentielle gæsts behov.
  • Forbyde eller begrænse brugen af hjælpemidler.
  • Kræve mere i leje eller kræve andre gebyrer for gæster med handicap.
  • Lave opslag eller komme med udtalelser, som afskrækker eller angiver en præference for eller imod enhver gæst på grund af, at gæsten har et handicap.
  • Nægte at kommunikere med gæsterne via medier, der er tilgængelige, herunder teksttelefoner (for personer med hørenedsættelse) og e-mail (for folk med synsnedsættelse, der bruger skærmlæsere).
  • Afslå at tilbyde rimelig indkvartering, herunder fleksibilitet, når gæster med handicap anmoder om beskedne ændringer i dine husregler, såsom at medbringe et servicedyr, der er nødvendigt på grund af handicap, eller bruge en ledig parkeringsplads i nærheden af boligen. Når en gæst ønsker en sådan ændring, bør værten og gæsten indgå i en dialog for at udforske gensidigt acceptable måder at sikre, at boligen opfylder gæstens behov.
 • Airbnbs værter må gerne:
  • Give saglige oplysninger om boligens tilgængelighedsegenskaber (eller mangel på samme), så gæster med handicap selv kan vurdere, om boligen er passende til deres individuelle behov.

Personlige præferencer

 • Airbnbs værter må gerne
  • Undtagen som anført ovenfor må Airbnbs værter afvise at leje baseret på faktorer, der ikke er forbudt ved lov. Undtagen hvor det er forbudt ved lov, kan Airbnbs værter f.eks. afvise at leje til gæster med kæledyr, eller til gæster, der ryger.
  • Kræve at gæster respekterer restriktioner på fødevarer, der indtages i boligen (f.eks. en vært, der spiser kosher eller vegetarisk, kan kræve, at gæsterne overholder disse restriktioner).
  • Intet i denne politik forhindrer en vært i at afvise en gæst på grundlag af et kendetegn, der ikke er beskyttet af lovgivningen eller nært forbundet med en bestemt gruppe. For eksempel kan en Airbnb-vært afvise en gæst, der ønsker at ryge i en bolig, eller sætte grænser for antallet af gæster i en bolig.

Når gæster bliver afvist. Værterne skal altid huske på, at ingen bryder sig om at blive afvist. Selvom en vært kan have og udtrykke lovlige og legitime grunde til at afvise en potentiel gæst, kan det medføre, at et medlem af vores netværk føler sig uvelkommen eller ekskluderet. Værterne skal gøre deres yderste for at kunne byde gæster fra alle baggrunde velkomne. Værter, der viser et mønster i forhold til at afvise gæster fra bestemte grupper (selv når der udtrykkes legitime årsager), underminerer solidariteten i vores netværk ved at få potentielle gæster til at føle sig uvelkomne, og Airbnb kan suspendere værter, som har udvist et sådant mønster, fra Airbnb-platformen.

Specifik vejledning for værter uden for USA og EU

Uden for USA og EU kan nogle lande eller netværk tillade eller endda kræve, at folk har forskellige krav til, hvem de kan tilbyde overnatning, for eksempel baseret på forholdsstatus, hvor du er fra, køn eller seksuel orientering, hvilket er i strid med vores antidiskrimineringspolitik. I disse tilfælde kræver vi ikke, at værter overtræder lokale love eller, at de accepterer gæster, der kan udsætte værten for en ægte og demonstrerbar risiko for anholdelse eller fysisk skade mod dem eller deres ejendom. Værter, der bor i disse områder, bør tydeliggøre disse begrænsninger mod bestemte gæster på deres opslag, så potentielle gæster er klar over problemet og så Airbnb kan bekræfte behovet for en sådan begrænsning. Når værter kommunikerer denne slags restriktioner forventer vi, at værter opstiller tydelige, faktuelle, ikke-nedsættende betingelser. Nedsættende bemærkninger og fornærmelser hører ikke hjemme på vores platform eller i vores netværk.

Hvad sker der, når en vært ikke overholder vores politik på dette område?

Hvis et bestemt opslag indeholder tekst, der er i modstrid med denne ligebehandlingspolitik, vil værten blive bedt om at fjerne teksten og bekræfte hans eller hendes forståelse og vilje til at overholde denne politik og dens grundlæggende principper. Airbnb kan også på eget initiativ tage skridt til at suspendere værterne fra Airbnb-platformen.

Hvis værten afviser gæster på grundlag af tilhørsforhold til en bestemt gruppe, eller bruger sprog, der viser, at hans eller hendes handlinger var motiveret af faktorer, der er forbudt i henhold til denne politik, vil Airbnb tage skridt til at håndhæve denne politik, herunder suspendering af værterne fra platformen.

I takt med at Airbnb-netværket vokser vil vi fortsat sikre, at Airbnbs politikker og praksis er på linje med vores vigtigste mål: At sikre, at gæster og værter føler sig velkomne og respekteret i alle deres interaktioner med Airbnb-platformen. Offentligheden, vores samfund og os selv forventer dette.