Oplysninger om firma

Hjemmesideudbyder:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell og Andrea Finnegan
Momsnummer: IE9827384L
Handelsregisternummer: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Kontakt os:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.dk/help/contact_us

Kontrahent for betalingstjenester til brugere med bopæl eller forretning i Storbritannien, Schweiz og Rusland:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
Storbritannien

Virksomhedens telefonnummer: 09392688
Direktører: Quent Rickerby, Bart Rubin, Sam Shrauger og Mike Liberatore

Airbnb Payments UK Limited er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority som en elektronisk pengeinstitution med referencenummer 900596.

Kontrahent for betalingstjenester til brugere med bopæl eller virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg

Virksomhedens telefonnummer: B230618
Direktører: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin og Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. er godkendt og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") med referencenummer Z21.

Du kan få adgang til Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelse her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Bemærk, at Airbnb hverken er forpligtet eller tvunget til at bruge en alternativ tvistbilæggelsesenhed til at løse tvister med forbrugere.