Airbnb's værtsgaranti

Ejendomsskadedækning på op til 5 millioner kroner for hver vært og hvert opslag uden ekstra omkostninger.
Værtsgarantilogo
Gratis for hver booking, hver gang
Når en gæst foretager en reservation og overnatter i din bolig, er du automatisk dækket af vores værtsgaranti.
Bred og hensynsfuld
Dækning ved materiel skade på op til 5 millioner kroner, hvis du behøver det – det er unikt i rejsebranchen. Vi støtter vores netværk.

Vi beskytter dig med vores værtsgaranti

Vi ønsker at skabe et sikkert og tillidsfuldt netværk i hele verden.
Hvad er dækket?
 • Skade på en værts ejendom (bolig, enhed, værelser, ejendele)
 • Alle Airbnb-opslag i alle lande
  Betalinger foretaget via vores værtsgaranti er underlagt visse betingelser, begrænsninger og udelukkelser.
   Hvis der sker en skade, skal dokumentation (billeder, kvitteringer mv.) leveres som en del af løsningprocessen. Du kan finde flere oplysninger i vores vilkår og betingelser for værtsgaranti.
   Hvad er ikke dækket?
   • Person- og ejendomsskadekrav fra tredjeparter (de er beskyttet under vores Værtsbeskyttelsesforsikring)
   • Skader på fællesområder i bygningen, der ikke er en del af selve opslaget
   • Kontanter og værdipapirer
   • Skader forårsaget af kæledyr
    Smykker, samleobjekter og kunstværker kan have mere en begrænset forsikringsdækning. Almindelig slidtage er ikke dækket.
    Vil du indsende et krav?
    Kontakt os , så sætter vi dig i forbindelse med vores uvildige sagsbehandler.
    Er du klar til at være vært?
    Tag næste skridt mod at tjene ekstra penge med din bolig.
    Få flere oplysninger
    Flere oplysninger om værtsgarantien