Værtsbeskyttelsesforsikring

For de fleste oplevelser har Airbnb-værter en ansvarsforsikring på op til 1 million dollars (USD), der beskytter mod krav fra tredjepart i forbindelse med personskade eller ejendomsskade.
Inkluderet i hver booking, hver gang
Vores Værtsbeskyttelsesforsikring yder primær dækning for Airbnb-værter og boligejere (når boligejere er nævnt med navn i en retssag) i hele verden. Programmet beskytter mod erstatningskrav fra tredjeparter – op til 1 million dollars (USD) – der opstår i forbindelse med en bolig under et ophold.
Beskyttelse mod det uventede
Hvis noget ikke skulle forløbe som planlagt, og nogen anlægger sag eller fremsætter erstatningskrav for legemsbeskadigelse eller tingsskade, har værter adgang til Værtsbeskyttelsesforsikring.

Vi er der for dig med vores værtsbeskyttelsesforsikring

Vi ønsker at skabe et sikkert og tillidsfuldt netværk i hele verden.
Hvad er dækket?
  Vores Værtsbeskyttelsesforsikring yder primær ansvarsdækning på op til 1 million dollars (USD) per hændelse, hvis en tredjepart fremsætter et erstatningskrav i forbindelse med personskade eller ejendomsskade.
   Programmet dækker visse former for tingsskade på fællesområder uden for selve boligen (f.eks. en lobby i en bygning). Boligejere og ejerforeninger er også dækket i nogle tilfælde, når der fremsættes erstatningskrav mod dem, hvis en gæst kommer til skade under et ophold, eller hvis en gæst gør skade på ejendommen.
    Der kan gælde visse betingelser, begrænsninger og undtagelser.
    Hvad er ikke dækket?
     Vores Værtsbeskyttelsesforsikring er begrænset til visse typer ansvar.
      Eksempler på, hvad der ikke er dækket, omfatter, men er ikke begrænset til:
      • Ejendomsskade grundet ting som forurening eller mug
      • Skade fra noget der er gjort bevidst (ikke et uheld)
      • Tab af indtægt
       For yderligere oplysninger om, hvad vores værtsbeskyttelsesforsikring dækker og ikke dækker, bedes du gå til vores hjælpecenter.
        Du kan også downloade et omfattende resumé af programmet.
        Har du brug for at indsende et erstatningskrav?
        contact us , så sætter vi dig i forbindelse med vores uvildige sagsbehandler.
        Er du klar til at være vært?
        Tag næste skridt mod at tjene ekstra penge med din bolig.
        Find ud af mere
        Flere oplysninger om vores værtsbeskyttelsesforsikring