Forslag vil blive vist, efter du har indtastet noget i søgefeltet. Brug op- og ned-pilene til at gennemgå resultaterne. Brug Enter til at vælge. Hvis valget er en sætning, vil denne sætning blive indsendt som søgning. Hvis forslaget er et link, vil browseren navigere til denne side.
Netværkspolitik

Politik vedrørende antidiskrimination

Sidst opdateret: 25. januar 2024

Airbnb er først og fremmest et åbent netværk, der ønsker at bringe verden tættere sammen ved at fremme meningsfulde fælles oplevelser blandt mennesker fra alle dele af verden. Vores netværk omfatter millioner af mennesker fra stort set alle lande i verden. Det er et utroligt mangfoldigt netværk, der samler mennesker fra forskellige kulturer med forskellige værdier og normer.

Airbnb-netværket vil gerne bidrage til en bedre verden, hvor folk af enhver baggrund føler sig velkomne og respekterede, uanset hvor langt væk hjemmefra de er. Dette engagement hviler på to grundlæggende principper, der gælder både Airbnb's værter og gæster: Inklusion og respekt. Vores fælles forpligtelse til disse principper gør det muligt for alle medlemmer af vores netværk at føle sig velkomne på Airbnb-platformen, uanset hvem de er, hvor de kommer fra, hvordan de dyrker deres religion, eller hvem de elsker. Airbnb anerkender at visse jurisdiktioner tillader eller kræver, at der gøres forskel på personer baseret på faktorer som national oprindelse, køn, ægteskabelig status eller seksuel orientering, og Airbnb kræver ikke, at værter skal overtræde lokale love eller handle på en måde, der gør dem til genstand for retshæftelse. Airbnb vil yde yderligere vejledning og tilpasse vores politik vedrørende antidiskrimination til at afspejle sådanne tilladelser og krav i de jurisdiktioner, hvor de forekommer.

Selvom vi ikke tror, at en virksomhed kan pålægge alle mennesker at leve i harmoni, tror vi på, at Airbnb-netværket kan fremme empati og forståelse på tværs af alle kulturer. Vi er alle engagerede i at gøre alt, hvad vi kan for at eliminere alle former for uretmæssig forudindtagethed, diskrimination og intolerance fra vores platform. Vi ønsker at fremme en kultur indenfor Airbnb-netværket – værter, gæster, og personer der bare overvejer at bruge vores platform – der går længere end bare at overholde politikken. Til dette formål indvilliger vi alle, Airbnb-medarbejdere, værter og gæster, i at læse og handle i overensstemmelse med den følgende politik for at styrke vores netværk og realisere vores mission om, at alle skal føle sig hjemme og føle sig velkomne overalt.

 • Inklusion – vi byder alle af enhver baggrund velkommen med ægte gæstfrihed og uden fordomme. At slutte sig til Airbnb som vært eller gæst betyder at blive en del af et inkluderende netværk. Forudindtagethed, racisme og had hører ikke hjemme på vores platform og i vores netværk. Selvom værter er pålagt at følge alle gældende love, der forbyder diskrimination baseret på faktorer som race, religion, national oprindelse og andre anført nedenfor, er vi engagerede i at gøre mere end at overholde lovenes minimumkrav.
 • Respekt – vi respekterer hinanden i vores interaktion og møder. Airbnb anerkender, at lokale love og normer varierer rundt omkring i verden og forventer, at værter og gæster overholder lokale love og omgås hinanden med respekt, selv når holdninger ikke afspejler deres anskuelser eller opdragelse. Airbnb's medlemmer bidrager til vores netværk med en utrolig mangfoldighed af baggrunde, oplevelser, anskuelser og skikke. Ved at sætte mennesker fra forskellige baggrunde i forbindelse med hinanden fremmer Airbnb større forståelse for de fællestræk, alle mennesker deler, og nedbryder fordomme baseret på fejlopfattelser, fejlinformation eller misforståelser.

Særlig vejledning for værter i USA, EU og Canada

Helt overordnet vil vi sætte os ind i alle gældende føderale, statslige og lokale love der omfatter værtskab og offentlige overnatningssteder. Nogle jurisdiktioner kan have yderligere lovkrav, der udvider eller begrænser beskyttelse af borgere i netværkets rettigheder. Værter skal overholde sådanne juridiske krav. Værter bør kontakte Airbnb's kundeservice hvis de har nogen spørgsmål om deres forpligtelse til at overholde Airbnb's Politik vedrørende antidiskrimination. Airbnb vil snart udsende yderligere vejledning for diskriminationspolitik for jurisdiktioner udenfor USA. Under disse principper skal vores værtsnetværk i USA, EU og Canada følge disse regler i deres overvejelser om potentielle gæster og at være vært for gæster:

Race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status

 • Airbnb-værter må ikke:
  • afvise en booking baseret på race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.
  • pålægge andre vilkår baseret på race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.
  • lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst på baggrund af race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.

Kønsidentitet

Airbnb fastlægger ikke en kønsidentitet for vores brugere. Vi betragter en persons køn som det, vedkommende identificerer sig med og/eller angiver i sine brugerprofiler, og vi forventer, at vores Airbnb-netværk gør det samme. Dette omfatter respekt for stedordene (han/ham, hun/hende, de/dem osv.), som brugere i netværket identificerer sig med.

 • Airbnb-værter må ikke:
  • afvise en booking fra en gæst på baggrund af kønsidentitet, medmindre værten deler boligarealer (f.eks. badeværelse, køkken eller fællesområder) med gæsten.
  • pålægge andre vilkår baseret på køn, medmindre boligen skal deles med værten.
  • lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst baseret på køn, medmindre boligen skal deles med værten.
 • Airbnb-værter må gerne:
  • Stille en bolig til rådighed for gæster af samme køn som værten og ikke til andre, hvor værten deler boligområder med gæsten.

Alder og familiemæssig status

 • Airbnb-værter må ikke:
  • fastsætte andre vilkår eller afvise en reservation baseret på gæstens alder eller familiemæssige status, hvor dette er forbudt ved lov.
 • Airbnb-værter må gerne:
  • give faktuelle og nøjagtige oplysninger om deres boligs faciliteter (eller mangel på samme), der kan gøre boligen usikker eller uegnet for gæster af en vis alder eller familier med børn eller babyer.
  • angive i deres opslag om der er gældende begrænsninger i lokalområdet (f.eks. ældreboliger), der forbyder gæster under en vis alder eller familier med børn eller babyer.

Handicap

 • Airbnb-værter må ikke:
  • afvise en gæst baseret på faktiske eller formodede handicap.
  • pålægge andre vilkår baseret på at gæsten har et handicap.
  • sætte sin egen mening om hvorvidt en enhed kan imødekomme en handicappet gæsts behov over gæstens mening.
  • forespørge om eksistensen af eller graden af en gæsts handicap eller de midler der bruges for at afhjælpe handicappet. Dog må og bør værten, hvis gæsten selv nævner sit handicap, diskutere med den potentielle gæst om boligen kan imødekomme gæstens behov.
  • forbyde eller begrænse brugen af mobilitetshjælpemidler.
  • kræve mere i gebyrer for gæster med handicap, herunder gebyrer for kæledyr, når gæsten har et servicedyr.
  • lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst baseret på handicap.
  • afvise at kommunikere med gæster gennem tilgængelige midler, f.eks. teksttelefontjeneste (for hørehæmmede) og e-mail (for synshæmmede med skærmlæsere).
  • afvise at tilbyde rimelige boligforhold, herunder fleksibilitet når gæster med handicap anmoder om beskedne ændringer i ordensreglerne, f.eks. brug af et ledigt parkeringsområde i nærheden af boligen. Når en gæst ønsker en sådan ændring, bør værten og gæsten indgå i en dialog for at udforske gensidigt acceptable måder at sikre, at boligen imødekommer gæstens behov.
 • Airbnb-værter må gerne:
  • give saglige oplysninger om boligens tilgængelighedsfaciliteter (eller mangel på samme), som gør det muligt for gæster med handicap selv at vurdere, om enheden kan imødekomme deres individuelle behov.

Personlige præferencer

 • Airbnb's værter må gerne:
  • Undtagen som anført ovenfor må Airbnb's værter gerne afvise at leje baseret på faktorer, der ikke er forbudt ved lov. F.eks, undtagen hvor omfattet af lov, må Airbnb-værter gerne afvise en booking med kæledyr eller gæster, der ryger.
  • Kræve at gæster respekterer begrænsninger på mad, der indtages i boligen (f.eks. må en vært med et kosher eller vegetarisk køkken gerne kræve at gæster respekterer disse restriktioner). Disse restriktioner bør tydeligt fremgå af ordensreglerne. F.eks. må Airbnb-værter gerne afvise gæster, der ønsker at ryge i en bolig, eller sætte en øvre grænse for antallet af gæster i en bolig.

Når gæster afvises. Værter bør huske på, at ingen bryder sig om at blive afvist. Selv om en vært har velformulerede, lovlige og legitime grunde til at afvise en gæst, kan det få dette medlem af netværket til at føle sig uvelkommen eller ekskluderet. Værter bør gøre deres yderste for at være imødekommende overfor gæster fra alle baggrunde. Værter, der udviser et mønster i at afvise gæster fra en beskyttet klasse (selv når de angiver legitime grunde), underminerer styrken i vores netværk, ved at få potentielle gæster til at føle sig uvelkomne, og Airbnb kan suspendere værter, der har udvist et sådant mønster, fra Airbnb-platformen.

Særlig vejledning for værter i USA, EU og Canada

Udenfor USA og EU tillader eller kræver visse lande eller samfund at man i forbindelse med indkvartering skelner mellem gæster på baggrund af f.eks. ægteskabelig status, national oprindelse, køn eller seksuel orientering, i strid med vores generelle filosofi om antidiskrimination. I disse tilfælde afkræver vi ikke vores værter, at de skal overtræde lokale love eller acceptere gæster, der kan udsætte dem for en ægte og påviselig fare for arrestation eller fysisk skade på deres person eller ejendom. Værter, der bor i sådanne områder, bør i deres opslag angive sådanne restriktioner på deres muligheder for at være værter for visse gæster, så mulige gæster er bevidste om problemet og Airbnb kan bekræfte nødvendigheden heraf. Når værterne kommunikerer om disse restriktioner, forventer vi, at de bruger klart, faktuelt sprog uden nedsættende udtryk. Krænkende udtryk og hån hører ikke hjemme på vores platform eller i vores netværk.

Hvad sker der, hvis en vært ikke overholder vores politikker på dette område?

Hvis et bestemt opslag indeholder udtryk, der overtræder vores Politik vedrørende antidiskrimination, vil værten blive bedt om at fjerne disse udtryk og bekræfte sin forståelse af og villighed til at overholde denne politik og dens underliggende principper. Airbnb kan også, hvor vi finder det nødvendigt, træffe foranstaltninger inklusive muligheden for at suspendere værten fra Airbnb-platformen.

Hvis værten på upassende måde afviser gæster på baggrund af beskyttet klasse, eller bruger sprog der viser at deres handlinger er motiveret af faktorer der er i strid med denne politik, vil Airbnb træffe foranstaltninger for at håndhæve denne politik inklusive muligheden for at suspendere værten fra Airbnb-platformen.

Som Airbnb-netværket vokser, vil vi fortsat sikre at Airbnb's politikker og praksis er i tråd med vores vigtigste mål: At sikre at gæster og værter føler sig velkomne og respekterede i alle deres interaktioner gennem Airbnb-platformen. Offentligheden, vores netværk og vi selv forventer intet mindre.

Andre hensyn

Politikken vedrørende antidiskrimination gælder for alle dele af Airbnb's virksomhed. Vi anerkender, at det er nødvendigt med forskellige overvejelser for forskellige tilbud i Airbnb-netværket. Vi har her medtaget nogle få overvejelser, der belyser disse tilfælde:

Oplevelser

Udelukkelse på grund af køn:

 • Oplevelsesværter hos Airbnb kan tilbyde en oplevelse for et enkelt køn, hvis dette er nødvendigt for at skabe et sikkert rum (der ikke tilskynder skade eller fare og som ikke er ulovligt), beskytte deltagernes sikkerhed og privatliv og/eller overholde lovmæssige eller kulturelle krav.

Tilgængelighed/handicap/rimelige indkvarteringsmuligheder:

På grund af det store udvalg af oplevelser, kan oplevelsesværter hos Airbnb blive nødt til at forhøre sig om gæsters evner til at deltage i visse fysiske aktiviteter eller forhøre sig om gæsters behov for indkvartering, så de bedst muligt kan forberede deres oplevelser. Derudover opfordrer vi oplevelsesværter til at:

 • give faktuelt korrekte oplysninger om en oplevelses fysiske natur, så gæster selv kan vurdere, om oplevelsen er passende i forhold til deres individuelle behov.
 • samarbejde aktivt med gæster, der har oplyst om handicap og/eller har spørgsmål vedrørende en oplevelses tilgængelighed, og overveje rimelige anmodninger om tilpasning.
 • søge muligheder for at tilbyde rimelige tilpasninger, hvor imødekommelse af en anmodning ikke ændrer aktiviteten væsentligt.
Hjalp denne artikel?

Relaterede artikler

Få hjælp til dine reservationer, din konto med mere.
Log ind, eller tilmeld dig