Værtsforsikring i Japan

Værtsforsikring i Japan

Beskyttelse til alle værter. Alle opslag. Hver gang.

Hvad dækker den?

Værtsforsikring i Japan kan dække op til 100.000.000 JPY, hvis ejendom eller en bolig, der ejes af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold. Den kan også yde dækning, hvis værten pådrager sig ansvar eller udgifter i forbindelse med tingsskade eller personskade på gæsten eller en tredjepart.

Hvad dækker den?

Værtsforsikring i Japan kan dække op til 100.000.000 JPY, hvis ejendom eller en bolig, der ejes af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold. Den kan også yde dækning, hvis værten pådrager sig ansvar eller udgifter i forbindelse med tingsskade eller personskade på gæsten eller en tredjepart.

Hvad dækker den?

Værtsforsikring i Japan kan dække op til 100.000.000 JPY, hvis ejendom eller en bolig, der ejes af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold. Den kan også yde dækning, hvis værten pådrager sig ansvar eller udgifter i forbindelse med tingsskade eller personskade på gæsten eller en tredjepart.

Værtsforsikring i Japan kan dække:

  • Tilfælde, hvor en bolig, der ejes af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold
  • Tilfælde, hvor værten holdes ansvarlig for personskade på gæsten eller en tredjepart
  • Tilfælde, hvor værten holdes ansvarlig for tingsskade på gæsten eller en tredjepart
  • Dækning af udgifter i tilfælde, hvor værten pådrager sig visse udgifter i forbindelse med tingsskade eller personskade på gæsten eller en tredjepart
  • Udgifter til at restaurere ejendom, der er blevet plettet eller kræver fjernelse af lugt

Værtsforsikring i Japan dækker ikke:

  • Værtens kontanter og værdipapirer
  • Skader forårsaget af en forsætlig handling fra værten
  • Almindelig slitage
  • Almindelige rengøringsudgifter
Forsikringsdækning er begrænset til værter for ophold i Japan. Værter skal have licens eller på anden måde tilladelse til at drive boligdelingsvirksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning for at være dækket. Værter, der søger betaling i henhold til Værtsgaranti i Japan, indvilliger i at samarbejde med Airbnb og forsikringsselskabet, herunder at levere dokumentation for de påståede skader og acceptere inspektioner i sjældne tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Visse typer af ejendomme er underlagt begrænset beskyttelse. Værter kan overveje at sikre eller fjerne værdigenstande, når de udlejer deres bolig, og overveje uafhængig forsikring til at dække sådanne genstande.

Udbetalinger i henhold Værtsforsikring i Japan er underlagt visse betingelser, begrænsninger og udelukkelser. For yderligere oplysninger bedes du gå til oversigten over Værtsforsikring i Japan.

For at anmode om en kopi af hele forsikringspolicen skal du kontakte Aon Japan Ltd. og inkludere dine Airbnb-kontooplysninger.

Sådan indsender man et erstatningskrav

Sådan indsender man et erstatningskrav

For værter med et skadeskrav på deres personlige ejendom og/eller den bolig, de ejer:

For værter med et skadeskrav på deres
personlige ejendom og/eller den bolig, de ejer:

For værter med et skadeskrav på deres
personlige ejendom og/eller den bolig, de ejer:

1. Dokumenter skaden

Dette kan omfatte billeder, videoer, overslag og/eller kvitteringer for genstandene.

2. Kontakt gæsten omgående via Løsningscenteret

Når du bliver bedt om at vælge en årsag i løsningscenteret, skal du vælge: "Beskadigede eller manglende genstande". Gæsten får mulighed for at svare. Hvis gæsten ikke svarer inden for 72 timer, kan du inddrage Airbnb for at få hjælp.

3. Få refusion, eller inddrag Airbnb

Hvis gæsten ikke er villig til at betale det fulde beløb, har du muligvis ret til at modtage en godtgørelse i henhold til Værtsforsikring i Japan. Efter at have kontaktet Airbnb vil en supportspecialist hjælpe dig gennem processen.

For værter, der pådrager sig ansvar eller andre
udgifter:


I de sjældne tilfælde, hvor en gæst eller tredjepart kommer til skade, eller vedkommendes ejendom beskadiges eller stjæles, og du er juridisk ansvarlig for eller pådrager dig udgifter til kompensation, skal du kontakte Netværkssupport. Efter at have modtaget understøttende dokumentation og oplysninger vil sagen blive overført fra Airbnb til vores tredjepartsforsikringsselskab og deres tredjepartserstatningsadministrator.
Kontakt Netværkssupport

For værter, der pådrager sig ansvar eller andre
udgifter:


I de sjældne tilfælde, hvor en gæst eller tredjepart kommer til skade, eller vedkommendes ejendom beskadiges eller stjæles, og du er juridisk ansvarlig for eller pådrager dig udgifter til kompensation, skal du kontakte Netværkssupport. Efter at have modtaget understøttende dokumentation og oplysninger vil sagen blive overført fra Airbnb til vores tredjepartsforsikringsselskab og deres tredjepartserstatningsadministrator.
Kontakt Netværkssupport

Svar på dine spørgsmål

Svar på dine spørgsmål

img

Er du klar til at udleje din bolig på Airbnb?