Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Svar på jeres spørgsmål om Nødhjælpsfonden for Superhosts

  Find ud af, hvem der er kvalificeret, hvordan du ansøger, hvor mange penge du kan modtage og meget mere.
  Af Airbnb den 9. apr. 2020
  6 minutters læsning
  Opdateret 28. apr. 2021

  Højdepunkter

  • Superhosts og værter for Airbnb-oplevelser, der påvirkes økonomisk af COVID-19, kan søge om støtte

  • 16,8 millioner dollars er blevet tildelt

  • Nødhjælpsfonden for Superhosts er nu lukket for værter for overnatningssteder

  • Støtte, der er forbeholdt værter for oplevelser, vil blive tildelt frem til september

  • Få mere at vide i vores komplette guide til, hvordan du er vært under COVID-19

  Nødhjælpsfonden for Superhosts på 17 millioner dollars er nu lukket for værter for indkvartering. Airbnb har afsluttet uddelingen af stipendier til Superhosts i hele verden. Vi har givet 16,8 millioner dollars i tilskud til 8.700 modtagere. Over 67 % af støttemodtagerne var uden for USA. Den resterende støtte, der er forbeholdt værter for Airbnb-oplevelser, behandles og vil blive tildelt til og med september 2020. Indtil videre er 70 % af støtten til oplevelser allerede blevet tildelt.

  Vi ved, at det er en svær tid for værter, og vi vil gerne hjælpe. Som en del af vores indsats for at hjælpe værter, der påvirkes af COVID-19, har vi for nylig introduceret en Nødhjælpsfond for Superhosts og værter for Airbnb-oplevelser.

  Da netværk støtter hinanden i tider som disse, har Airbnb's medarbejdere doneret 1 million dollars (USD) af egen lomme for at kickstarte en fond for værter, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen. Airbnb's grundlæggere har også bidraget personligt med 9 millioner dollars ud over yderligere 7 millioner dollars fra investorer – i alt 17 millioner dollars.

  Mange af jer har sagt, at I har flere spørgsmål om fonden, så vi besvarer jeres mest stillede spørgsmål her.

  Hvem er berettiget til Nødhjælpsfonden for Superhosts
  Vores Nødhjælpsfond for Superhosts støtter Superhosts og oplevelsesværter i økonomisk knibe på grund af det fald i rejseaktiviteterne, COVID-19 har medført. Denne specifikke fond støtter udvalgte værter, efter vores skøn, i alle lande og regioner undtagen indkvarteringsværter i Fastlandskina, hvor Airbnb allerede har lanceret et dedikeret støtteprogram.

  Værter, der tilbyder et overnatningssted, kvalificerer sig, hvis de:

  • Har højst to aktive opslag
  • Har en bekræftet identitet
  • Har været Superhost i et år eller mere i alt
  • Har mistet en betydelig del af deres indtjening på grund af COVID-19
  • Er afhængig af Airbnb som en vigtig indtægtskilde

  Værter for oplevelser kvalificerer sig, hvis de:

  • Har en bekræftet identitet
  • Har været vært for oplevelser i et år eller mere
  • Har mistet en betydelig del af deres indtjening på grund af COVID-19
  • Er afhængig af Airbnb som en vigtig indtægtskilde

  Få mere at vide om, hvordan værter kvalificerer sig

  Hvad vil det sige ikke at have mere end to aktive opslag, og hvorfor tog Airbnb den beslutning for værter?
  I forbindelse med denne fond fokuserer vi på værter, der kun udlejer deres boliger, sekundære boliger eller private værelser i disse boliger. Du er ikke kvalificeret, hvis du har mere end to aktive opslag på forskellige adresser. Hvis du har mere end to opslag på samme adresse, hvis du eksempelvis udlejer tre værelser i dit hus, er du stadig kvalificeret.

  Idéen med dette program er at støtte folk, der har været værter længe, og som er i fare for at miste deres primære boliger. For at gøre det har vi valgt at invitere værter, der har disse tre ting til fælles:

  • De har været Superhosts i mere end et år
  • De har mistet et betydeligt beløb i indtjening
  • De udlejer deres primære eller sekundære boliger

  Vi ved, at der er mange måder, værter driver deres virksomheder på, og at antallet af opslag ikke er et udtryk for, hvor meget de gør ud af at byde deres gæster velkommen. Men når vi vælger at invitere værter med højst to aktive opslag, er det for at sørge for, at programmet er fokuseret, og sikre, at vi yder meningsfuld støtte.

  Skal jeg være nuværende Superhost?
  Ja. For at være en Superhost, der er kvalificeret fonden, skal du være nuværende Superhost og have opnået Superhost-status mindst fire gange, men det kan f.eks. godt være fire adskilte kvartaler i løbet af de sidste fem år. Dette gælder ikke værter for oplevelser.

  Hvordan fungerer invitationsprocessen?
  Fra og med 10. april 2020 inviterer et specialiseret Airbnb-team kvalificerede Superhosts og oplevelsesværter til at søge om støtte via e-mail. Vi starter med at invitere dem, der, efter vores skøn, har været Superhosts i længst tid, og som har det største økonomiske behov. Det kommer vi frem til ved at kigge på nedgangen i indtjeningen fra i år til sidste år. Det samme team vurderer ansøgninger og kontakter værter for at fortælle dem, om deres ansøgninger er blevet godkendt. Alle invitationer blev sendt ud inden udgangen af maj 2020. Den resterende støtte, der er forbeholdt værter for oplevelser, behandles og vil blive tildelt til og med september 2020. Indtil videre er 70 % af støtten til oplevelser allerede blevet tildelt.

  Hvordan fungerer ansøgningsprocessen?
  Personer, der modtager en invitation, vil blive bedt om at besvare et par spørgsmål for at hjælpe Airbnb med at forstå deres økonomiske behov og afhængighed af Airbnb med hensyn til indkomst. Du har syv dage til at ansøge, når du modtager en invitation.

  Hvis min ansøgning godkendes, hvor lang tid går der så, før jeg modtager mit tilskud?
  Hvis vi godkender din ansøgning, overfører vi pengene inden for tre hverdage til din sædvanlige udbetalingsmetode. Al støtte vil blive sendt ud inden midten af juni. Afhængigt af hvilken udbetalingsmetode du bruger, kan det tage op til syv hverdage, før pengene er på din konto.

  Hvor mange penge modtager jeg?
  Vi gennemgår ansøgninger fra berettigede værter og godkender tilskud på op til 5.000 dollars for hver konto baseret på deres økonomiske behov.

  Hvis jeg modtager støtte, skal jeg så betale beløbet tilbage?
  Bidraget udbetales helt uden betingelser. Du skal ikke betale det tilbage og kan bruge det, som du vil. Bemærk, at det er dit ansvar at afgøre, om dit bidrag er fradragsberettiget.

  Hvordan beslutter I, hvilke værter der er blevet hårdest ramt?
  Vi ved, at denne type oplysninger er komplekse og følsomme, hvilket er grunden til, at vi opstiller specifikke kriterier for at gøre vores beslutninger mere objektive. Vi begynder med at kigge på værters indtjeningstendenser, så vi kan invitere dem, hvis indtjening er faldet mest sammenlignet med sidste års indtjening i samme periode. Så bruger vi værternes svar i deres ansøgninger til bedre at forstå, hvordan dette fald i indtjening har påvirket deres evne til at få økonomien til at hænge sammen.

  Kan jeg være berettiget til både støtten på 250 millioner dollars og Nødhjælpsfonden for Superhosts?
  Ja. Vi har afsat 250 millioner dollars for at hjælpe alle boligværter, der er berørt af COVID-19-relaterede annulleringer. Få mere at vide om kvalifikationskrav for forpligtelsen på 250 millioner dollars

  Hvorfor er alle Superhosts ikke kvalificerede?
  Vi ønsker at støtte så mange værter som muligt, men vi ønsker også, at støtten skal give mening. Der er hundredtusindvis af Superhosts i hele verden. Mange i vores netværk er påvirket af COVID-19, men vi bruger denne fond til at tilbyde hjælp til nogle af de Superhosts, hvis indtjening er blevet hårdest ramt.

  Airbnb vil prioritere invitationer baseret på, hvor længe en vært har været Superhost, og hvor meget vedkommendes indtjening er blevet påvirket. Beslutningerne vil blive truffet efter Airbnb's skøn. Vi har også iværksat andre programmer for at støtte værter, såsom de 250 millioner dollars, vi har afsat til dækning af udgifter i forbindelse med COVID-19-annulleringer.

  Vi har også arbejdet på at sikre støtte til Airbnb-værter gennem den amerikanske regerings nylige COVID-19-hjælpepakke. For at hjælpe dig med at finde rundt i de øvrige økonomiske ressourcer, der måtte være til rådighed, arbejder vi på at identificere nogle af de økonomiske hjælpeprogrammer, der tilbydes i regioner over hele verden, og som vi føjer til airbnb.com/COVID.

  Hvad har ændret sig i tidslinjen?
  Vi har justeret vores tidslinje på grund af ændringer i vores organisationsstruktur. Vi behandler invitationer og ansøgninger, og vi inviterer fortsat kvalificerede værter til at ansøge. Der blev sendt invitationer i slutningen af maj, hvilket var et par uger senere end forventet. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi støtter vores kolleger og opdaterer vores planer.

  Hvilke alternative måder kan man modtage økonomisk støtte på?
  Som Airbnb-vært er du muligvis berettiget til at modtage økonomisk støtte fra dine nationale og/eller lokale myndigheder. Vi har identificeret nogle af de økonomiske hjælpeprogrammer, der tilbydes i din region. Du kan få mere at vide om økonomisk hjælp til værter i Ressourcecenteret.

  Oplysningerne i denne artikel kan have ændret sig siden offentliggørelsen.

  Højdepunkter

  • Superhosts og værter for Airbnb-oplevelser, der påvirkes økonomisk af COVID-19, kan søge om støtte

  • 16,8 millioner dollars er blevet tildelt

  • Nødhjælpsfonden for Superhosts er nu lukket for værter for overnatningssteder

  • Støtte, der er forbeholdt værter for oplevelser, vil blive tildelt frem til september

  • Få mere at vide i vores komplette guide til, hvordan du er vært under COVID-19
  Airbnb
  9. apr. 2020
  Var det en hjælp?