Forslag vil blive vist, efter du har indtastet noget i søgefeltet. Brug op- og ned-pilene til at gennemgå resultaterne. Brug Enter til at vælge. Hvis valget er en sætning, vil denne sætning blive indsendt som søgning. Hvis forslaget er et link, vil browseren navigere til denne side.
Juridiske vilkår

Vilkår for Airbnb's program for forbindelser med lokalsamfundet – Irland

Denne artikel er blevet oversat automatisk.

Disse Vilkår for Airbnb Community Outreach ("Vilkår") gælder for den person, som Airbnb Irland ("Airbnb") adresserer invitationen til at deltage i Airbnb's Community Outreach-program ("dig"). Af hensyn til, at Airbnb tilbyder dig mulighed for at deltage i Airbnb's Community Outreach-program ("%{smart"), og du accepterer at deltage i boligen, accepterer du og Airbnb hermed som følger:

 1. Vilkår. Din deltagelse i faciliteten begynder på den dato, hvor du accepterer og accepterer disse Vilkår og vil vare i en periode på fem (5) uger, medmindre det er opsagt tidligere af dig eller Airbnb af en eller anden grund eller ingen grund med det samme efter skriftlig meddelelse (herunder via e-mail) ("Term").


 2. Forhold. Du anerkender og accepterer, at du deltager i programmet på et helt frivilligt grundlag og efter eget skøn. Du vil ikke være en entreprenør, medarbejder, mellemmand eller agent på Airbnb og vil ikke holde dig ud som, eller give nogen person grund til at tro, at du er entreprenør, medarbejder, mellemmand eller agent for en Airbnb-enhed, eller autoriseret til at repræsentere eller binde enhver Airbnb-enhed på nogen måde. Du opretter ikke noget materiale (herunder navnekort, hjemmesider eller e-mailadresser), der bærer Airbnb-mærker eller på anden måde antyder eller antyder nogen tilknytning eller forhold mellem dig og enhver Airbnb-enhed.


 3. Ingen betaling. Du vil ikke modtage nogen betaling eller betaling i form i forbindelse med din deltagelse.


 4. Formål. Det eneste formål med din deltagelse i programmet er, at du kontakter inaktive værter på Airbnb og ikke-Airbnb-brugere, der har udtrykt interesse i at være vært på Airbnb i samme by, hvor du er bosiddende (sammen "Host Leads"), så du kan diskutere din oplevelse af at være vært på Airbnb og besvare eventuelle generelle spørgsmål, som værter Leads har om værtskab på Airbnb ("Formål").


 5. Belastning.

  5.1. Fra tid til anden i løbet af perioden kontakter Airbnb dig for at bekræfte din ledighed for at kontakte Host Leads. Du er ikke forpligtet til at acceptere, men hvis du bekræfter din ledighed, giver Airbnb dig navn, e-mailadresse og/eller telefonnummer på et aftalt antal værter Leads ("Lead Data") i et sikkert format. Airbnb giver dig også relevant baggrundsmateriale og ressourcer, der kan hjælpe dig med at forklare værtskab på Airbnb-platformen.

  5.2. Under enhver kontakt, du har med værtens leder, accepterer du at opføre dig professionelt og holde diskussion uformel, faktuel, sandfærdig og fokuseret på formålet. Hvis værtslederen angiver, at de ikke ønsker at fortsætte diskussionen, skal du høfligt og straks afbryde opkaldet. Efter dit opkald bedes du skrive en skriftlig besked om opkaldet, herunder: den dato, du har kontaktet, hvad du talte om, om værtsledelsen var interesseret i at være vært og/eller fortsatte med at oprette et opslag, og om værtens lead indikerede, at de ikke længere ønskede at blive kontaktet ("Værtsnoter").

  5.3. Du vil ikke forsøge at kontakte Host Leads mere end en gang om dagen i de syv dage, efter Airbnb sender dig hoveddataene. Hvis du ikke formår at kontakte værtslederen inden for syv dage, giver du Airbnb besked om, at værtslederen ikke kunne kontaktes og ikke kontakte værten igen.

  5.4. Du accepterer, at Airbnb kontakter dig, når du har fået Værtsdata for at få din feedback om værtslederen. Del dine værtsnoter og eventuelle yderligere relevante oplysninger med Airbnb.

  5.5. Airbnb anmoder kun om, at du kontakter værtens leder en gang. Yderligere kontakt mellem dig og Værten Lead efter den første kontakt er helt efter dit skøn og er uden for rækkevidden af programmet. Alle personlige oplysninger, du giver Airbnb i forbindelse med din deltagelse i boligen, er underlagt Airbnb's Fortrolighedspolitik, der findes her: https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy. Alle personlige oplysninger, som du vælger at give til værtslederen, står udelukkende uden for Airbnb's Fortrolighedspolitik.


 6. Lead Data. Airbnb skal være dataansvarlig for Lead Data, og du vil være enbehandler. Du behandler kun Lead Data i overensstemmelse med Airbnb's instruktioner og på anden måde i overensstemmelse med denne aftale. Du vil ikke dele eller videregive Lead Data til nogen anden person og vil træffe passende tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte sikkerheden, integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af Lead Data. Du informerer straks Airbnb, hvis der er det, eller du med rimelighed mener, at der er tab eller uautoriseret eller ulovlig adgang til Lead Data.


 7. Fortrolighed. I forbindelse med denne aftale betyder "Fortrolige oplysninger": (i) oplysninger, materialer eller viden om Airbnb og dens forretning, økonomisk tilstand, produkter, programmeringsteknikker, kunder, leverandører, teknologi eller forskning og udvikling, der oplyses til dig, eller som du har adgang til i forbindelse med din deltagelse i programmet, (ii) de ledende data og værtsnoter og (iii) vilkårene og betingelserne i denne aftale. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, der: (a) er eller bliver en del af det offentlige domæne på ingen skyld i din skyld, (b) var i din besiddelse på tidspunktet for offentliggørelsen, uden begrænsning med hensyn til brug eller videregivelse, eller (c) du med rette modtager fra en tredjepart, der har ret til at oplyse den. Du accepterer at tilbageholde alle Fortrolige oplysninger i nøje tillid, ikke at bruge dem på nogen måde, kommercielt eller andet, undtagen i forbindelse med formålet, og ikke at videregive det til andre. Du accepterer desuden at træffe alle foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at beskytte fortroligheden af alle fortrolige oplysninger. Ved udløbet eller opsigelse af denne aftale vil du straks levere alle Fortrolige oplysninger til Airbnb i din besiddelse eller kontrol.


 8. Overholdelse. Du vil til enhver tid overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder alle gældende antikorruptionslove, og du vil ikke tilbyde at betale eller give noget af værdi eller på anden måde give nogen ulovlig induktion til enhver person til at udleje på Airbnb-platformen eller i forbindelse med denne aftale. Du anerkender og accepterer, at Airbnb's Tjenestevilkår , Netværksretningslinjer og Fortrolighedspolitik gælder for programmet, og ved at deltage i boligen accepterer du at overholde Airbnb's Tjenestevilkår, Netværksretningslinjer og Fortrolighedspolitik i forbindelse med din deltagelse i programmet. Specifikt vil du ikke chikanere, forfølge eller bruge ærekrænkende eller uanstændigt sprog med nogen, du kommer i kontakt med via lejligheden.


 9. Generelt. Denne aftale og Airbnb's Fortrolighedspolitik er hele aftalen og forståelsen mellem dig og Airbnb vedrørende din deltagelse i programmet. Denne aftale skal styres og tolkes i overensstemmelse med lovene i Irland, og de irske domstole har eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale. Denne aftale kan kun ændres eller erstattes af en skriftlig aftale underskrevet af begge parter.

Relaterede artikler

Få hjælp til dine reservationer, din konto med mere.
Log ind, eller tilmeld dig