Gå videre til indhold
Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Ansvarligt værtskab i Danmark

  Du kan læse denne artikel på dansk og engelsk.

  Vi har skrevet denne artikel for at hjælpe værter på Airbnb med at blive fortrolige med værtsansvaret og for at give et generelt overblik over forskellige love, bestemmelser og bedste fremgangsmåder, der kan have betydning for værter. Du er forpligtiget til følge vores retningslinjer, f.eks. vores Værtsstandarder, og sørge for, at du følger de love og øvrige bestemmelser, der gælder i din situation og på din lokalitet.

  Vi anbefaler, at du foretager din egen research, da denne artikel ikke er udtømmende og ikke udgør juridisk eller skattemæssig rådgivning. Da vi ikke opdaterer denne artikel i realtid, skal du tjekke alle kilder og sikre dig, at oplysningerne ikke er blevet ændret for nylig.

  Indholdsfortegnelse

  Sundhed og renhed

  Værters, gæsters og offentlighedens sikkerhed og sundhed har højeste prioritet for Airbnb. I forbindelse med sundhedskrisen under COVID-19 vil gennemførelsen af passende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger være af central betydning for genopretningen af turistsektoren. Globale oplysninger om Airbnb's udvidede rengøringsproces i fem trin kan findes i generelle oplysninger om udlejning af boliger.

  Vigtige anbefalinger om rengøring i Danmark

  Generelle ressourcer

  Tilbage til toppen

  Nationale skatter

  Bemærk: 4. april 2019 stemte det danske Folketing om en ny boligdelingslovgivning. Al foreslået lovgivning er nu vedtaget og bliver indført i faser i perioden 2019-2021. Denne side indeholder vigtige oplysninger for værter i Danmark og omhandler, hvordan denne lovgivning påvirker værter, der deler deres boliger.

  Skat er et komplekst emne. Dine skatteforpligtelser kan variere afhængigt af dine særlige forhold, så vi anbefaler, at du undersøger dine forpligtelser eller konsulterer en skatteekspert for at få mere specifikke oplysninger.

  Generelt er de penge, du tjener som vært på Airbnb, skattepligtig indkomst, som kan være underlagt forskellige skatter såsom lejeafgift, indkomstskat eller moms.

  I Danmark er årsopgørelserne klar hvert år i marts. Din forskudsopgørelse kan efterfølgende ændres gennem hele skatteåret for at afspejle ændringer i indkomsten. Forhør dig hos de danske skattemyndigheder for at finde ud af, om du skal indberette det beløb, du tjener på at være vært. Du kan se dette beløb i din oversigt over værtsindtjening. Det er også en god idé at finde ud af, om du er berettiget til andre fradrag som f.eks. skattelettelser og hensættelser.

  Gratis skattevejledning

  Vi vil gerne gøre det nemt for dig at forstå dine skatteforpligtelser som vært på Airbnb, så vi har indgået partnerskab med et uafhængigt tredjepartsrevisionsfirma for at give gratis skattevejledning (tilgængelig på dansk/engelsk), der dækker generelle skatteoplysninger i Danmark.

  Tilbage til toppen

  Generelle bestemmelser og tilladelser

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har lov til at udleje i din ejendom. Nogle eksempler på restriktioner omfatter kontrakter, love og fællesskabsregler. Kontakt en advokat eller lokal myndighed for at få mere at vide om de bestemmelser, begrænsninger og forpligtelser, der gør sig gældende i din situation.

  Du kan bruge de generelle oplysninger i denne artikel som udgangspunkt for værtsreglementer og -tilladelser.

  Kontraktlige aftaler og tilladelser

  Nogle gange har lejemål, kontrakter, bygningsbestemmelser og fællesskabsregler begrænsninger i forhold til fremleje eller værtskab. Gennemgå eventuelle kontrakter, du har underskrevet, eller kontakt din udlejer, kommune eller anden myndighed.

  Du kan muligvis få føjet et tillæg til dit lejemål eller din kontrakt, der kan give klarhed om bekymringer, ansvar og forpligtelser for alle parter.

  Restriktioner ved boliglån

  Hvis du har et boliglån (eller en anden form for lån i boligen), skal du kontakte udlåneren for at sikre, at der ikke er restriktioner i forhold til fremleje eller værtskab.

  Restriktioner ved socialt boligbyggeri

  Socialt boligbyggeri er normalt underlagt bestemmelser, der forbyder fremleje uden tilladelse. Kontakt din boligmyndighed eller din boligforening, hvis du bor i et socialt boligbyggeri og er interesseret i at blive vært.

  Samboer

  Hvis du deler din bolig med andre, bør du overveje at indgå en formel aftale med dine samboer for at lave en forventningsafstemning. Samboaftaler kan omfatte, hvor ofte du planlægger at være vært, gæsteetikette, om I skal dele indtjeningen med mere.

  EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning

  Ifølge EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning skal du give dine kunder specifikke oplysninger, når du udbyder varer eller serviceydelser online. Når du er vært via Airbnb, betragtes det som en serviceydelse. Vi har oplysninger og værktøjer, der kan hjælpe dig med at beslutte, om du skal identificere dig som udlejer, og forstå dit ansvar for at beskytte forbrugere inden for EU.

  Misbrug

  Vi træffer passende foranstaltninger, hvis nogen underretter os om muligt misbrug. Vi har retningslinjer, der skal hjælpe de lokale myndigheder med at indberette ulovlig udlejning.

  Tilbage til toppen

  Sikkerhed

  Vi går op i vores værters og deres gæsters sikkerhed. Du kan give dine gæster ro i sindet ved at tage nogle enkle forholdsregler såsom instrukser for nødsituationer og at påpege mulige farer.

  Kontaktoplysninger i nødsituationer

  Vedlæg en kontaktliste med følgende telefonnumre:

  • Lokale nødopkaldsnumre
  • Nummeret til det nærmeste hospital
  • Det telefonnummer, du kan kontaktes på
  • Et nummer til en backupkontakt (hvis gæsterne ikke kan få fat i dig)

  Det er desuden en god idé at sikre, at gæsterne ved, hvordan de bedst får fat i dig i tilfælde af en nødsituation. Du kan også kommunikere med gæster ved hjælp af beskeder på Airbnb som et sikkert alternativ.

  Førstehjælpsudstyr

  Sørg for at have en førstehjælpskasse i boligen, og fortæl dine gæster, hvor den er. Kontroller den regelmæssigt, så du kan fylde den med nye forsyninger, hvis de er opbrugt.

  Brandforebyggelse

  Hvis du har gasapparater, skal du følge alle gældende forskrifter for gassikkerhed og sørge for, at du har en fungerende kuliltealarm. Sørg for, at der er en brandslukker, og husk at vedligeholde den regelmæssigt.

  Udgange

  Sørg for, at du har en tydeligt markeret brandudgang. Læg et kort over ruten, som er nemt for gæsterne at få øje på.

  Fareforebyggelse

  Her er nogle måder, du kan forebygge potentielle farer på:

  • Undersøg din bolig for at identificere områder, hvor gæster kan snuble eller falde
  • Fjern de farer, du identificerer, eller afmærk dem tydeligt
  • Fastgør eventuelle fritliggende ledninger
  • Sørg for, at dine trapper er sikre og har gelændere
  • Fjern eller lås genstande inde, hvis de kan være farlige for dine gæster

  Børnesikkerhed

  Nogle gæster rejser med unge familiemedlemmer og skal vide, om din bolig passer til dem. Du kan bruge sektionen Yderligere bemærkninger under Opslagsoplysninger på din Airbnb-konto til at angive potentielle farer eller indikere, at din bolig ikke er egnet til børn og babyer.

  Klimakontrol

  Funktionsdygtige apparater såsom varmeapparater og klimaanlæg kan i høj grad bidrage til dine gæsters komfort under deres ophold. Der er masser af måder, du kan sikre dine gæsters komfort på:

  • Sørg for, der er luftet ordentligt ud i din bolig
  • Giv instrukser om sikker anvendelse af varmeapparatet og klimaanlægget
  • Kontroller, at termostaten fungerer korrekt, og sørg for, at gæsterne ved, hvor de kan finde den
  • Få apparaterne tilset regelmæssigt

  Belægningsgrænser

  Fastsæt sikre belægningsgrænser. Dine lokale myndigheder har muligvis retningslinjer.

  Tilbage til toppen

  Høflighed

  Ansvarligt værtskab indebærer også at hjælpe dine gæster med at forstå, hvordan de bedst interagerer med dit lokalsamfund. Når du formidler lokale regler og skikke til dine gæster, hjælper du med at skabe en fantastisk oplevelse for alle.

  Ejendomsregler

  Hvis din ejendom har fælles områder eller fælles faciliteter, skal du fortælle gæsterne om reglerne for disse steder. Hjælp gæsterne med at sortere affald korrekt og følge lokale retningslinjer for genbrug ved at give skriftlige instrukser.

  Ordensregler

  Du kan inkludere dine Ordensregler i sektionen Yderligere bemærkninger under Opslagsoplysninger på din Airbnb-konto. Gæster sætter normalt pris på, at du fortæller om dine forventninger på forhånd.

  Naboer

  Det er normalt en god idé at fortælle dine naboer, at du planlægger at være vært. Dette giver dem mulighed for at fortælle dig, om de har nogen bekymringer eller overvejelser.

  Støj

  Gæster booker gennem Airbnb af mange grunde, herunder ferier og fejringer. Fortæl dine gæster i god tid, hvordan støj påvirker naboerne for at få en mere gnidningsfri oplevelse.

  Hvis du er bekymret for, at dine nærmeste omgivelser bliver forstyrret, er der forskellige måder, du kan begrænse overdreven støj på:

  • Indfør en politik om tidspunkter, hvor der skal være ro
  • Forbyd kæledyr
  • Angiv, at din bolig ikke er egnet til børn eller babyer
  • Forbyd fester og ekstra uregistrerede gæster

  Parkering

  Fortæl dine gæster om eventuelle parkeringsregler for din bygning og nabolaget. Eksempler på mulige parkeringsregler:

  • Parkér kun på en tildelt plads
  • Parkér ikke på vestsiden af gaden på tirsdage og torsdage på grund af gaderengøring
  • Gadeparkering er kun mulig fra kl. 19.00 - 07.00

  Kæledyr

  Først skal du tjekke din lejekontrakt eller reglerne for din ejendom for at se, om der er forbud mod kæledyr. Hvis du giver gæster lov til at medbringe kæledyr, vil de sætte pris på at høre om gode steder, hvor de kan lufte deres kæledyr, og hvor de bør smide deres efterladenskaber ud. Angiv en nødplan såsom nummeret på en nærliggende kennel, hvis en gæsts kæledyr forstyrrer naboerne.

  Privatliv

  Respekter altid dine gæsters privatliv. Vores bestemmelser om overvågningsapparater angiver klart, hvad vi forventer os af vores værter, men nogle steder har yderligere love og bestemmelser, som du skal være opmærksom på.

  Rygning

  Hvis du ikke tillader rygning, foreslår vi, at du opsætter skilte for at minde gæsterne om dette. Hvis du tillader rygning, skal du sørge for, at der er askebægre i de dertil beregnede områder.

  Tilbage til toppen

  Forsikring

  Tal med din forsikringsagent eller dit forsikringsselskab for at finde ud af, hvilke forpligtelser og begrænsninger samt hvilken dækning der kræves i netop din situation.

  Værtsgaranti og Værtsbeskyttelsesforsikring

  Airbnb's Værtsgaranti og Airbnb's Værtsbeskyttelsesforsikring giver dig grundlæggende dækning for de angivne skader og ansvarsområder. Disse gør det imidlertid ikke ud for en familieforsikring, indboforsikring eller en tilstrækkelig ansvarsforsikring. Du skal måske også opfylde andre forsikringskrav.

  Ansvar og grundlæggende dækning

  Gennemgå din familie- eller indboforsikring sammen med din forsikringsagent eller dit forsikringsselskab for at sikre, at din bolig har tilstrækkelig ansvarsforsikring og ejendomsbeskyttelse.

  Tilbage til toppen

  Andre oplysninger om værtskab

  Se vores ofte stillede spørgsmål for at få mere at vide mere om at være vært på Airbnb.

  Tilbage til toppen

  Bemærk, at Airbnb ikke har nogen kontrol over værters adfærd og frasiger sig ethvert ansvar. Hvis værter ikke formår at opfylde deres forpligtelser, kan det resultere i suspendering af aktivitet eller fjernelse fra Airbnb's hjemmeside. Airbnb er ikke ansvarlig for pålideligheden eller rigtigheden af oplysninger, der findes i links eller på tredjeparters hjemmesider (herunder links til lovgivning eller bestemmelser).

  Fik du den hjælp, du havde brug for?